Butny Ryś


1. ORGANIZATOR: Ośrodek ZHP Buk
2. MIEJSCE: Buk ( Start harcówka w Buku ul. Dobieżyńska 27 )
3. TERMIN: 20 luty 2016 godzina 10:30, zakończenie około godziny 15:00
4. Cele:
  • Poznanie najważniejszych faktów z życia phm. Tadeusza Wojtczaka i hm Floriana Marciniaka 
  • Poznanie najbliższego środowiska, dostrzeganie specyfiki kulturowej. historycznej i przyrodniczej. 
  • Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością regionalną. 
  • Poznanie historii własnego regionu, w tym dziedzictwa kulturowego. 
5. ŚWIADCZENIA: Każda patrol otrzyma dyplom uczestnictwa. Dla najlepszych zespołów nagrody. Dla uczestników planujemy ciepły posiłek, oraz niespodziankę.

6. UWAGI KOŃCOWE: Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
.  patrol odpowiedzialny jest pełnoletni opiekun. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poniesione szkody.

Zgłoszenia do  na adres e-mail: osrodekzhpbuk@interia.pl lub telefoniczne 602 865 247.
Zgłoszenie e-mailem powinno zawierać wypełniona kartę zgłoszeniową wg wzoru.
Wpisowe 5 zł za osobe, należy zapłacić w dniu gry lub przelewem na konto Ośrodka :  
GBS MOSINA O/BUK 59 9048 0007 0025 2252 2000 0001
Przesyłamy harcerskie pozdrowienie 

CZUWAJ!!! 
Dariusz Sokołowski 
Comments