Miejsca Pamięci ZHP Buk


Pomnik poświęcony harcerzom, instruktorom oraz członkom Koła Przyjaciół Harcerzy (KPH), którzy działali w latach 1957 – 1972
Pomnik ten poświęcony jest wszystkim harcerzom, instruktorom oraz członkom Koła Przyjaciół Harcerzy (KPH), którzy działali w latach 1957 – 1972. W okresie tym pierwszoplanową rolę w bukowskim harcerstwie, jak i w KPH sprawował hm. Antoni Chojnowski. Wznowienie działalności harcerskiej po roku 1956 oparte było na wzorcach harcerstwa przedwojennego i skautingu, co nie zawsze zgadzało się z linią polityczną Polski Ludowej.
Tablica Harcerzom z Tamtych Lat
Upamiętniającą harcerzy, którzy mieli odwagę deklarować swe przekonania i w trudnych czasach Stalinowskich (1945-1956) służyć Bogu, Ojczyźnie i współbraciom

Pomnik Szarych Szeregów w Buku 
W 2011 r. złożono w tym miejscu urnę z ziemią z obozu KL Gross-Rosen, gdzie męczeńską śmiercią zginęli Florian Marciniak i Tadeusz Wojtczak. Wydarzenie upamiętnia okolicznościowa tablica pamiątkowa
Grób phm. Tadeusz Wojtczak, ps. „Butny Ryś” 

Do ZHP należał od 1926 r., od 1936 r. pełnił funkcję drużynowego 4 Drużyny im. A.Mickiewicza w Buku, a od 1937 r. był komendantem Ośrodka Harcerskiego w Buku.

W 1939 r. założył pogotowie harcerskie i został jego komendantem. W późniejszych latach prowadził działalność konspiracyjną pełniąc funkcję komendanta Szarych Szeregów w Buku. W dniu 28 lipca 1943 r. został aresztowany przez gestapo i uwięziony w Forcie VII Twierdzy Poznań. W lutym 1944 r. wywieziono go wraz z grupą instruktorów harcerskich, w której znajdował się także m.in. harcmistrz Florian Marciniak, do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. 20 lutego 1944 r. hitlerowcy przeprowadzili egzekucję 23 działaczy harcerskich w tym także Tadeusza Wojtczaka.