Składki członkowskiej w ZHP -

10 zł składki członkowskiej - najlepiej wydane pieniądze!

Składka będzie dzielona w następujący sposób: 
  • 2 zł dla Głównej Kwatery, 
  • 4 zł dla Chorągwi Wielkopolskiej, 
  • 2 zł dla Hufca, 
  • 2 zł dla podstawowej jednostki organizacyjnej (drużyny, gromady, klubu itp).
Część składki należnej Głównej Kwaterze ZHP przeznacza się: 
a) 1,60 zł na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, których członkiem jest ZHP, kosztów funkcjonowania władz naczelnych ZHP, kształcenie i pomoc programowo-metodyczną oraz opłacenie polisy ubezpieczenia OC obejmującej wszystkich członków ZHP, 
b) 0,40 zł na utworzenie kapitału żelaznego na szczeblu centralnym

Część składki należną chorągwiom, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania podstawowych jednostek organizacyjnych, hufców oraz chorągwi. 

W ramach składki każdy członek ZHP objęty jest ubezpieczeniem NNW.
Składkę należy wpłacać kwartalnie do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału. Osoby, które zostaną członkami ZHP w trakcie kwartału płacą pełną składkę kwartalną, która w 100% pozostaje w jednostce, do której dana osoba uzyska przydział służbowy. Dzięki dofinansowaniom, płacona składka zwraca się nawet kilkakrotnie i to w czasie rzeczywistym, ponieważ korzyści z pozyskanych pieniędzy odczuwa każdy członek drużyny.
Jak jeszcze finansuje się harcerstwo?
 • poprzez 1% podatku dochodowego – ZHP jest organizacją pożytku publicznego; 
• poprzez akcje zarobkowe i zbiórki publiczne; 
• pozyskując sponsorów; 
• organizując kursy i szkolenia dla osób spoza organizacji; 
• biorąc udział w konkursach grantowych; 
• dodatkowa składka członkowska zadaniowa. 
Ċ
ZHP Buk Video,
12 wrz 2017, 13:02
ĉ
ZHP Buk Video,
12 wrz 2017, 13:02
Comments