Turniej w Piłkę NożnąXXII OTWARTY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HUFCA POZNAŃ-REJON


1.  ORGANIZATOR: Ośrodek ZHP Buk

2.  MIEJSCE: Hala Sportowa w Buku, ul. Szarych Szeregów

3.  TERMIN: 09-10 marca 2019 roku lub tylko 10 marca w przypadku mniejszej

liczby zgłoszeń. O konkretnym terminie i godzinie rozpoczęcia poinformujemy do 03 marca 2019 roku.

4.  UCZESTNICTWO: W turnieju uczestniczą reprezentacje  

Hufców, Ośrodków, Szczepów, drużyn, innych Związków.

Drużyny do 10 osób, w niżej wymienionych kategoriach:

  • Podstawowa (rocznik 2006 i młodsi) – 09.03

  • Gimnazjum (rocznik 2003 i młodsi) – 09.03

  • Żeńska (z ewentualnym późniejszym podziałem na kat. wiekowe) – 10.03

  • OPENbez limitu wiekowego 10.03

Każdy uczestnik posiada potwierdzone opłacone składki członkowskie przez Komendanta poszczególnego środowiska za rok 2018.


5.  ŚWIADCZENIA: Każda drużyna otrzyma dyplom uczestnictwa.

Dla najlepszych zespołów puchary. Każdego uczestnik otrzyma posiłek.

6.  UWAGI KOŃCOWE: Za drużynę odpowiedzialny jest pełnoletni opiekun. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poniesione szkody. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Zgłoszenia do 2 marca 2019 u druha Arkadiusza Bartkowiaka na adres e-mail: hufcowy.turniej.buk@zhp.net.pl lub telefoniczne 665 796 271.

Zgłoszenie e-mailem powinno zawierać wypełniona kartę zgłoszeniową wg wzoru.  

Wpisowe 50 zł za Drużynę, należy zapłacić przelewem do 7 marca na konto ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO        Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań Rejon im. Szarych Szeregów:                                                                                  nr konta: BZ WBK III O/Poznań 53 1090 1359 0000 0001 1734 7880 z dopiskiem: „Turniej w Piłkę Nożną”

Zapraszamy do odwiedzenia Naszej strony buk.zhp.net.pl

Przesyłamy harcerskie pozdrowienie

CZUWAJ!!!


Honorowy Patronat:

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk: p. Piotr Goroński

Komendant Chorągwi Wielkopolskiej hm. Tomasz Kujaczyński

Komendant Hufca Poznań-Rejon phm. Przemysław Gładysiak


pwd. Arkadiusz Bartkowiak


ĉ
ZHP Buk Video,
28 sty 2019, 10:04
Ċ
ZHP Buk Video,
14 lut 2019, 01:03
ĉ
ZHP Buk Video,
28 sty 2019, 10:04
Comments