Turniej w Piłkę Nożną


1.  ORGANIZATOR: Ośrodek ZHP Buk

2.  MIEJSCE: Hala Sportowa w Buku, ul. Szarych Szeregów

3.  TERMIN: 17-18 marca 2018r lub tylko 18 marca w przypadku mniejszej

liczby zgłoszeń. O konkretnym terminie i godzinie rozpoczęcia poinformujemy do 11 marca 2018.

4.  UCZESTNICTWO: W turnieju uczestniczą reprezentacje 

Hufców, Ośrodków, Szczepów, drużyn, innych Związków

Drużyn – do 10 osób, w niżej wymienionych kategoriach:

Szkoła podstawowa (rocznik 2004 i młodsi) – 17.03

Gimnazjum (rocznik 2001 i młodsi) – 17.03

Żeńska (z ewentualnym późniejszym podziałem na kat. wiekowe) – 18.03

OPEN – bez limitu wiekowego 18.03

Każdy uczestnik posiada potwierdzone opłacone składki członkowskie przez Komendanta poszczególnego środowiska za rok 2017.

5.  ŚWIADCZENIA: Każda drużyna otrzyma dyplom uczestnictwa.

Dla najlepszych zespołów puchary. Każdego uczestnik otrzyma posiłek.

6.  UWAGI KOŃCOWE: Za drużynę odpowiedzialny jest pełnoletni opiekun. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poniesione szkody. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Zgłoszenia do 6 marca 2018 u druha Arkadiusza Bartkowiaka na adres e-mail: hufcowy.turniej.buk@zhp.net.pl lub telefoniczne 665 796 271.

Zgłoszenie e-mailem powinno zawierać wypełniona kartę zgłoszeniową wg wzoru. 

Wpisowe 50 zł za Drużynę, należy zapłacić przelewem do 14 marca na konto Ośrodka:                                                        GBS MOSINA O/BUK 59 9048 0007 00252252 2000 0001

Zapraszamy do odwiedzenia Naszej strony buk.zhp.net.pl

Przesyłamy harcerskie pozdrowienie

CZUWAJ!!!

 

Honorowy Patronat:

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk: p. Andrzej Jankowski

Komendant Chorągwi Wielkopolskiej hm. Tomasz Kujaczyński

Komendant Hufca Poznań-Rejon phm. Przemysław Gładysiak

 

pwd. Arkadiusz Bartkowiak

ĉ
ZHP Buk Video,
23 sty 2018, 10:24
ĉ
ZHP Buk Video,
23 sty 2018, 10:24
ĉ
ZHP Buk Video,
23 sty 2018, 10:24
Comments