Turniej w Piłkę Nożną


1.ORGANIZATOR: Ośrodek ZHP Buk

2.  MIEJSCE: Hala Sportowa w Buku, ul. Szarych Szeregów

3.  TERMIN: 18-19 marzec 2017 r. lub tylko 19 marca w przypadku mniejszej

liczby zgłoszeń. O konkretnym terminie i godzinie rozpoczęcia poinformujemy do 13 marca 2017 r.

4.  UCZESTNICTWO: W turnieju uczestniczą reprezentacje 

Hufców, Ośrodków, Szczepów, drużyn, innych Związków

Drużyn  – do 10 osób, w niżej wymienionych kategoriach:

Szkoła podstawowa ( rocznik 2004 i młodsi) – 18.03

Gimnazjum (rocznik 2001 i młodsi) – 18.03

Żeńska (z ewentualnym późniejszym podziałem na kat.  wiekowe) – 19.03

OPEN – bez limitu wiekowego 19.03

Każdy uczestnik posiada potwierdzone opłacone składki

członkowskie przez Komendanta poszczególnego środowiska za rok 2016 r.

5.  ŚWIADCZENIA: Każda drużyna otrzyma dyplom uczestnictwa. Dla najlepszych zespołów puchary.

6.  UWAGI KOŃCOWE:  Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Za patrol odpowiedzialny jest pełnoletni opiekun. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poniesione szkody.

 

 

 

Zgłoszenia do 11 marca 2017 r. u druha Arkadiusza Bartkowiaka na adres e-mail: hufcowy.turniej.buk@zhp.net.pl                             lub telefoniczne 665 796 271.

Zgłoszenie e-mailem powinno zawierać wypełniona kartę zgłoszeniową wg wzoru. 

Wpisowe 50 zł za Drużynę, należy zapłacić przelewem do 14 marca na konto Ośrodka :

GBS MOSINA O/BUK 59 9048 0007 00252252 2000 0001

Zapraszamy do odwiedzenia Naszej strony buk.zhp.net.pl

 

 

Przesyłamy harcerskie pozdrowienie

CZUWAJ!!!

 

Honorowy Patronat:

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk: p. Andrzej Jankowski

Komendant Chorągwi Wielkopolskiej hm. Tomasz Kujaczyński

Komendant Hufca Poznań-Rejon phm. Przemysław Gładysiak

 

Arkadiusz Bartkowiak

Comments