Turniej w Piłkę Nożną

XXII OTWARTY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HUFCA POZNAŃ-REJON


KIBICUJ NASZYM!

10 marca 2019 10:00

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BUKU 

ul. Szarych Szeregów 10 w BukuHonorowy Patronat:

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk: p. Piotr Goroński

Komendant Chorągwi Wielkopolskiej hm. Tomasz Kujaczyński

Komendant Hufca Poznań-Rejon phm. Przemysław Gładysiak


pwd. Arkadiusz Bartkowiak


Ċ
ZHP Buk Video,
6 mar 2019, 23:52
Comments