Zuchowe Harce

1. ORGANIZATOR: Ośrodek ZHP Buk 
2. MIEJSCE: Zuchowe Harce odbędą się w hali OSiR w Buku (przy ul. Szarych Szeregów 10) 
3. TERMIN: 11 marca 2017r. godzina 10:00 
4. Informacje ogólne: Gra odbędzie się w formie rywalizacji między gromadami. 
W czasie gry gromady będą oceniane pod względem zaangażowania i realizacji zadań, również będzie oceniane zadanie przedharcowe. W turnieju uczestniczą reprezentacje 

Hufców, Ośrodków, Szczepów, drużyn, innych Związków

Drużyn  – do 6 osób.


5. CELE:
- Integracja środowisk i gromad zuchowych

- Poprawa aktywności fizycznej
- Nauka zdrowej rywalizacji podczas Zuchowych Harcy 
6. Każda gromada biorąca udział w Harcach musi posiadać tabliczkę z 
motywem Harcy 
7. ŚWIADCZENIA: Każda gromada otrzyma dyplom uczestnictwa. Dla najlepszych zespołów nagrody. Dla uczestników planujemy ciepły posiłek, oraz niespodziankę. 
                                                8. Każda gromada składa się z pełnoletniego opiekuna. Do Obowiązków opiekuna należą: - zgłoszenie                                                    gromady w wyznaczonym  terminie - przebywanie z gromadą przez cały czas - bycie dostępnym pod 
                                              numerem telefonu komórkowego podanego przy zgłoszeniu przez cały czas trwania Harcy
9. UWAGI KOŃCOWE: Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Za gromadę odpowiedzialny jest pełnoletni opiekun. Uczestnicy ponoszą pełną
odpowiedzialność za poniesione szkody.

Zgłoszenia do 5.03.2017r. Na adres e-mail zuchowe.harce.buk@zhp.net.pl

Zgłoszenie e-mailem powinno zawierać wypełnioną kartę zgłoszeniową wg wzoru.
Wpisowe 5zł za osobę, należy zapłacić w dniu Harcy po wcześniejszym

uzgodnieniu lub przelewem na konto Ośrodka:
GPS MOSINA 0/BUK 59 9048 007 0025 2252 2000 0001

Przesyłamy harcerskie pozdrowienie
CZUJ!!!
Geisler Agnieszka

Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne w załączniku:
Comments