Zuchowe Harce


1. ORGANIZATOR: Ośrodek ZHP Buk 
2. MIEJSCE: Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Szarych Szeregów 10, 64-320 Buk
3. TERMIN: 31 marca 2019 r. godzina 10:00
4. Informacje ogólne
Gra odbędzie się w formie rywalizacji między gromadami. W czasie gry gromady będą oceniane pod względem zaangażowania i realizacji zadań.  
5. CELE:
 - Integracja środowisk i gromad zuchowych
- Poprawa aktywności fizycznej
- Nauka zdrowej rywalizacji podczas Zuchowych Harcy 
6. Każda gromada biorąca udział w Harcach musi posiadać tabliczkę z motywem Harcy 
7. ŚWIADCZENIA: Każda gromada otrzyma dyplom uczestnictwa. Dla najlepszych zespołów nagrody. Dla uczestników planujemy ciepły posiłek, oraz niespodziankę. 
8. Opiekę nad każdą gromadą pełni pełnoletni opiekun. Do Obowiązków opiekuna należą: 
- zgłoszenie gromady w wyznaczonym terminie 
- przebywanie z gromadą przez cały czas 
- bycie dostępnym pod numerem telefonu komórkowego podanego przy zgłoszeniu przez cały czas trwania Harcy

9. UWAGI KOŃCOWE: Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Za gromadę odpowiedzialny jest pełnoletni opiekun. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poniesione szkody.
HONOROWY PATRONAT 
Burmistrz miasta i gminy Buk 
Paweł Adam   

Zgłoszenia do 21.03.2019r. Na adres e-mail zuchowe.harce.buk@zhp.net.pl / agnieszka.geisler@onet.pl 
Zgłoszenie e-mailem powinno zawierać wypełnioną kartę zgłoszeniową wg wzoru. 
Wpisowe 5 zł za osobę, należy zapłacić w dniu Harcy po wcześniejszym uzgodnieniu lub przelewem na konto:
BZ WBK III O/POZNAŃ 53 1090 1359 0000 0001 1734 7880
Dopisek – zuchowe harce oraz nazwa gromady 


Przesyłamy harcerskie pozdrowienie
CZUWAJ!!!

dh. Geisler Agnieszka 

ĉ
ZHP Buk Video,
18 lut 2019, 05:00
Ċ
ZHP Buk Video,
18 lut 2019, 04:59
Comments