Zuchowe Harce


1. ORGANIZATOR: Ośrodek ZHP Buk
2. MIEJSCE:
Zuchowe Harce odbędą się w hali OSiR w Buku
(przy ul. Szarych Szeregów 10)
3. TERMIN: 11 marca 2018r. godzina 10:00
4. Informacje ogólne
Gra odbędzie się w formie rywalizacji między gromadami. W czasie gry gromady będą oceniane pod względem zaangażowania i realizacji zadań, również będzie oceniane zadanie przedharcowe.
5. CELE:

- Integracja środowisk i gromad zuchowych

- Poprawa aktywności fizycznej

- Nauka zdrowej rywalizacji podczas Zuchowych Harcy
6. Każda gromada biorąca udział w Harcach musi posiadać tabliczkę z motywem Harcy
7. ŚWIADCZENIA: Każda gromada otrzyma dyplom uczestnictwa.
Dla najlepszych zespołów nagrody. Dla uczestników planujemy ciepły posiłek, oraz niespodziankę.
8. Każda gromada składa się z pełnoletniego opiekuna. Do Obowiązków opiekuna należą:
- zgłoszenie gromady w wyznaczonym terminie
- przebywanie z gromadą przez cały czas
- bycie dostępnym pod numerem telefonu komórkowego podanego przy
zgłoszeniu przez cały czas trwania Harcy

9. UWAGI KOŃCOWE: Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Za gromadę odpowiedzialny jest pełnoletni opiekun. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poniesione szkody.

Zgłoszenia do 5.03.2018r. Na adres e-mail zuchowe.harce.buk@zhp.net.pl
Zgłoszenie e-mailem powinno zawierać wypełnioną kartę zgłoszeniową wg wzoru.
Wpisowe 5 zł za osobę, należy zapłacić w dniu Harcy po wcześniejszym uzgodnieniu lub przelewem na konto Ośrodka:
GPS MOSINA 0/BUK 59 9048 007 0025 2252 2000 0001
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony – buk.zhp.net.pl

Przesyłamy harcerskie pozdrowienie
CZUWAJ!!!


Geisler Agnieszka


ĉ
ZHP Buk Video,
19 lut 2018, 13:03
Ċ
ZHP Buk Video,
19 lut 2018, 13:03
ĉ
ZHP Buk Video,
19 lut 2018, 13:03
Ċ
ZHP Buk Video,
19 lut 2018, 13:03
Comments