Dokumenty

Katalog Identyfikacji Wizualnej jest dokumentem normującym używanie logotypu Związku Harcerstwa Polskiego. Poniższy dokument w zwarty sposób wyjaśnia w jakim kierunku podążać stosując Identyfikację w codziennej pracy drużyn, szczepów, hufców, chorągwi oraz szczebla centralnego i inspiruje do formowania jednolitego wizerunku Związku Harcerstwa Polskiego. Katalog dostępny pod adresem:

https://issuu.com/zhp_pl/docs/katalog_identyfikacji_wizualnej_zhp/2

Materiały graficzne ZHP dostępne pod adresem:

https://gkzhp.sharepoint.com/sites/ezhp/Repozytorium/Forms/AllItems.aspx

Dostęp do biblioteki szablonów możliwy jest dla posiadaczy kont ezhp (zhp.pl, zhp.net.pl)

Dokumenty Identyfikacji Wizualnej Ośrodka ZHP Buk:

Szablon Dokumentów — Szablony dostępne po rozmowie telefonicznej 665-796-271