2 Bukowska Gromada Zuchowa "Słoneczna Gromada"

2 Bukowska Gromada Zuchowa "Słoneczna Gromada"

Drużynowa: hm. Bożena Stencel

Harcówka Świetlica Pod Wiatraczkiem Os. 700 Lecia 5, Buk