Próbna Gromada Zuchowa z Grzebieniska

Próbna Gromada Zuchowa z Grzebieniska Barwy - granatowe

Drużynowa - Agnieszka Geiseler

Telefon - 782-825-773

e-mail - agnieszka.geisler@onet.pl

Terminy zbiórek - poniedziałek 15:00-16:00

Miejsce - zespół szkół w Grzebienisku ul. Szkolna 16